• Diëtistenpraktijk ToV! - in regio West-Friesland en Flevoland. Gecombineerde Leefstijl Interventie, Kinderdiëtist

Informatie

Werkwijze

De zorgverzekeraar vergoedt de consulten bij de diëtist vanuit de basisverzekering (3 uur per kalenderjaar). Er moet wel een (medische) reden zijn om naar een diëtist te gaan, zoals

  • te hoog gewicht kinderen/volwassenen

  • te laag gewicht kinderen/volwassenen

  • diabetes

  • zwangerschapsdiabetes

  • oncologie

  • maag-, darmklachten

  • nierziekten

  • allergieën

Bovenstaande redenen zijn er slechts een aantal. Er zijn meer (medische) redenen om een afspraak te maken bij een diëtist.

Kijk voor de volgende link naar alle mogelijkheden.

Verwijzing

Je kunt zowel met als zonder verwijsbrief naar ons toe komen. Als je zonder verwijsbrief komt (Directe Toegankelijkheid Diëtist) dan zullen wij eerst een screening doen, dit zijn vragen over de algemene gezondheid. Op deze manier kunnen wij een inschatting maken of het veilig is meteen de behandeling bij de diëtist te starten. Wanneer hier twijfel over is zullen wij adviseren om eerst een afspraak met je huisarts te maken. Twijfel je zelf neem dan even contact op met je huisarts en vraag om een verwijsbrief.

Na de screening en/of de eerste afspraak sturen we met jouw goedkeuring een rapportage naar de huisarts.

Controleer zelf altijd even bij je zorgverzekeraar of deze de afspraak vergoedt wanneer je komt zonder verwijsbrief.

De verwijzing kan verstuurd worden via ZorgDomein of dietistenpraktijktov@zorgmail.nl (naar dit e-mailadres kan alleen iets worden gestuurd vanaf een beveiligde mail omgeving).

Verzekering en vergoedingen

Als je bij ons in behandeling bent dan worden 3 uren vergoed vanuit de basisverzekering door je zorgverzekeraar. Dit wordt verrekend met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Soms is er nog een extra kleinere vergoeding vanuit een aanvullend pakket. We hebben bijna bij alle verzekeraars een contract afgesloten voor 2024.

Als je hulpvraag niet past binnen de vergoedingscriteria van de zorgverzekeraar hanteren we de volgende tarieven:

Eerste consult 60-75 minuten €80,00-€100,00
Vervolgconsult 30 minuten €40.00
Vervolgconsult 15 minuten €20,00
Telefonisch consult 15 minuten €20,00
Individueel dieetvoorschrift per 15 minuten €20,00
Huisbezoek: er wordt een toeslag gerekend van €20,00
voor reiskilometers en reistijd

Een consult is een gesprek tussen jou en mij. Een individueel dieetvoorschrift is de tijd die ik nodig heb om een analyse te maken van voedingskundige, medische en verpleegkundige gegevens om daarna een persoonlijk dieetadvies voor je te maken.

Soms lukt het niet om je afspraak na te komen, dit horen we graag 24 uur voordat de afspraak gepland staat. Binnen 24 uur wordt de geplande tijd bij je in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening en kun je niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Klik hier voor alle algemene voorwaarden.

Wij zijn aangesloten bij:

Ketenzorg via Ketenzorg West-Friesland

Onze praktijk is aangesloten bij Ketenzorg West-Friesland. Je huisarts kan je aanmelden voor de CVRM, Diabetes type 2 of COPD keten. CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, het kan bijvoorbeeld zijn dat je bekend bent met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en/of een te hoog gewicht. COPD is een chronische longziekte.

Via de ketenzorg kan je naar de diëtist, dit zijn 3 behandeluren per jaar, dit wordt niet verrekend met het eigen risico. Je huisarts kan doorverwijzen naar ons.

Diëtistenpraktijk ToV! - in regio West-Friesland en Flevoland. Gecombineerde Leefstijl Interventie, Kinderdiëtist

Ketenzorg via Medrie

Onze praktijk is aangesloten bij Medrie. Je huisarts kan je verwijzen naar ons als je binnen de keten COPD, CVRM en Diabetes valt. Via de ketenzorg kan je naar de diëtist, dit zijn 3 behandeluren per jaar, dit wordt niet verrekend met het eigen risico. Je huisarts verwijst je naar ons.

Diëtistenpraktijk ToV! - in regio West-Friesland en Flevoland. Gecombineerde Leefstijl Interventie, Kinderdiëtist

Kwaliteitsregister

Annemiek:

Annelies:

Janneke: